Käyttöohjeet tutustu huolellisesti ennen käyttöönottoa!

Paljun käyttöönotto
1. Pysäköi paljukärry tasaiselle ja tukevalla alusta, laske ja kiristä kaikki neljä tukijalkaa. Varmista, ettei paljukärry pääse liikkumaan tai heilumaan, sekä kamiinan lähistö on paloturvallinen.

2. Täytä palju vedellä. Otathan huomioon, että veden lämpötila vaikuttaa lämmitysaikaan. TÄYTÄ AINA VESI ENNEN LÄMMITYSTÄ*

3. Asettele puut kamiinaan ja sytytä tuli tulipesään. Seuraa veden lämpenemistä mukana tulevan lämpömittarin avulla. Lämmitys kestää n. 1,5-3 tuntia riippuen ulko-, sekä vedenlämpötilasta. Optimaalinen kylpylämpötila on n. 38 astetta.

Paljun käyttö
• Käytön aikana pidä kamiinassa tuli, jolla ylläpidetään sopivaa kylpylämpötilaa.
• Etenkin talvella on tärkeä huomioida, ettei vesi pääse missään vaiheessa jäätymään. Pidä siis pakkasella tuli kamiinassa aina veden ollessa paljussa.
• Huomioithan, että paljun ympäristö saattaa olla liukas, etenkin talvella
• Käytäthän mukana tulevia monitehotabletteja mikäli samaa vettä pidetään paljussa yli kolme vuorokautta.
• Tulen ollessa kamiinassa paljua ei saa jättää vartioimatta.

Paljun tyhjentäminen
1. Varmista, että tuli kamiinassa on täysin sammunut.*
2. Kun olet varmistunut, tulen sammumisesta ja kamiinan jäähtymisestä laske vesi pois paljusta tyhjennys venttiilin kautta.
3. Pese/huuhtele palju samaan kuntoon, jossa se on sinulle toimitettu mukana tulevien
pesuvälineiden avulla. Me desifioimme paljun aina käytön jälkeen.
4. Nosta tukijalat ja nokkapyörä ylös, sekä kiinnitä ne. Aseta kansi paikoilleen ja kiinnitä se kiinnityslenkeillä. Irrota piipun yläosa ja kiinnitä se sille varatulle paikalle.

*Mikäli paljua lämmitetään ilman, että palju on täytetty vedellä kamiinan vesiputkiin asti, aiheuttaa se kamiinan ylikuumenemisen ja vahingoittumisen, sekä tulipalo riskin. Asiakas vastaa
täysimääräisesti aiheuttamista vahingoistaan!

Ongelmatilanteissa ota yhteys asiakapalvelu@paljumestarit.fi tai 020 730 7810

Paljumestarit.fi on osa Paalu Partners Oy:ta. Käyttöohjeet ovat laadittu esimerkiksi. Emme vastaa mahdollisista vahingoista.